Arkeologis

Terdapat puluhan batu kenong tonjolan satu dan dua, terletak di persawahan, halaman rumah penduduk, sungai, perbukitan

Koleksi : Batu kenong 1, Batu kenong 2, Dolmen